Beregn pris
privat

Beregn pris
erhverv

Uforpligtende
forespørgsel

© 2024 Byggesagsbehandling

Designet af Aveo web&marketing

Certificeret brandrådgiver

I Danmark er sikkerhed og tryghed et fundamentalt funktionskrav til alle former for byggerier, og det er derfor vigtigt at søge certificeret brandrådgivning i den forbindelse. Hos Bornholmsk Byggesagsbehandling får du tilknyttet en certificeret brandrådgiver, som kan hjælpe dig med at skabe optimale løsninger med hensyn til brandsikkerhed. Vi vurderer og udformer brandstrategier og den brandtekniske dokumentation.

Certificeret brandrådgivning – hvorfor?

Certificeret brandrådgivning adskiller sig fra almindelig brandrådgivning ved, at der skal tilknyttes en person, som er certificeret til den relevante brandklasse enten som udarbejdende eller kontrollerende – også kaldet ”den certificerede brandrådgivers virke”. I henhold til gældende lovgivning skal der anvendes en certificeret brandrådgiver for byggeri, der indplaceres i brandklasse 2 og højere.

 

Til forskel fra brandklasse 1 skal der i brandklasse 2 udarbejdes og kontrolleres særskilte dokumenter inkl. brandstrategirapport. En brandstrategirapport kan ses som en sammenstilling af de øvrige rapporter – på nær kontrolplaner og -rapporter samt start- og sluterklæring. Det er ligeledes her, at forudsætningerne for de brandmæssige forhold beskrives.

Med certificeret brandrådgivning får du:

  • Brandplaner dokumenterer placering af brandsikringstiltag. Disse placeringer er dynamiske, hvilket gør, at brandplaner skal ses som et forklarende/visualiserende tillæg til de øvrige beskrivelser.
  • Kontrolplaner beskriver, hvordan de enkelte dokumenter og brandsikringstiltag skal kontrolleres.
  • Kontrolrapporter dokumenterer, at kontrollen er udført på baggrund af ovenstående kontrolplaner.
  • Funktionsbeskrivelser beskriver hvilke brandsikringstiltag, der er nødvendige, for at brandsikkerheden er tilstrækkelig. Dette er baseret på baggrund af forudsætningerne for de brandmæssige forhold beskrevet i brandstrategirapporten.
  • Dokumentation for indplacering i brandklasse benyttes af kommunen for at godkende den anvendte brandklasse.
  • Dokumentation for redningsberedskabets indsatsforhold benyttes af kommunen for at sikre, at byggeriet er indsatstaktisk traditionelt.
  • Start- og sluterklæring dokumenterer, at der er tilknyttet en certificeret brandrådgiver.
  • Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner sikrer, at brandsikkerheden er tilstrækkelig i hele byggeriets levetid.

Certificeret brandrådgivning skaber tryghed

Som bygherre tænker man ofte mest på de spændende visioner, man har for byggeriet, når det er færdigt. Man gør sig måske ikke de store tanker om f.eks. statiske beregninger, der sikrer, at de bærende konstruktioner er tilstrækkeligt stærke, eller om at få den nødvendige brandsikring af byggeriet. Det kan synes uoverskueligt og tidskrævende, men for Bornholmsk Byggesagsbehandling er det hverdag.

Med vores certificerede brandrådgivning får du hjælp til udarbejdelse af brandstrategirapport og brandteknisk eftervisning af bærende bygningsdele. Vi udarbejder flugtvejs- og pladsfordelingsplaner, som naturligvis udføres efter gældende krav. Vi har fokus på, at planen skal fungere i en nødsituation, hvor de tilstedeværende hurtigt kan orientere sig om flugtveje ud af bygningen.

Hos Bornholmsk Byggesagsbehandling får du certificeret brandrådgivning, som er baseret på stor ekspertise og mange års erfaring i at udarbejde flugtveje og rådgive i forbindelse med brandsikkerhed.

Kontakt din certificerede brandrådgiver

Ønsker du hjælp fra en certificeret brandrådgiver til dit byggeprojekt, eller har du brug for at vide mere om vores certificerede brandrådgivning? Så er du velkommen til at kontakte os på vores Tlf.: +45 61 72 10 56 eller mail bornholmsk@byggesagsbehandling-aps.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Send forespørgsel