Beregn pris
privat

Beregn pris
erhverv

Uforpligtende
forespørgsel

Beregn pris
privat

Uforpligtende
forespørgsel

© 2024 Byggesagsbehandling

Designet af Aveo web&marketing

Life Cycle Assessment

Hos Bornholmsk Byggesagsbehandling drømmer vi om en grøn fremtid, og derfor sætter vi alt ind for at sikre et bæredygtigt byggeri. Vi fokuserer på at udvikle og anvende gode alternativer til de kendte byggemetoder, hvor der bruges store mængder beton, stål og mineraluld. Disse byggerier bruger meget energi og tager på ressourcer, som ikke er genbrugelige. For os handler bæredygtighed om at bygge gode og sunde boliger, som samtidig tager hensyn til miljø og klima.

LCA – bæredygtigt byggeri

Fra d. 01.01.2023 er det et krav, at det meste byggeri skal dokumentere sit klimaaftryk gennem en LCA (Life Cycle Assesment). Førhen var kravet i de fleste tilfælde fremsat af en bygherre, som har stort fokus på bæredygtighed, herunder bæredygtigt byggeri (også kendt som grønt byggeri).

 

LCA er en forkortelse af Life Cycle Assessment og på dansk oversat til Livscyklusanalyse. LCA er en metode, som benyttes til at dokumentere og redegøre for, hvordan et byggeri, herunder dets anvendte materialer, påvirker miljøet (CO2-udslippet). På denne måde kan man med LCA nemt få et overblik over byggeriets klimaaftryk og dermed sikre et bæredygtigt byggeri.

 

De første 2 år vil kravet i de fleste tilfælde kun være at dokumentere klimaaftrykket. Der stilles således ikke krav til grænseværdier, og formålet er derfor kun indsamling af tilstrækkelige data til at analysere klimaaftrykket og udpege indsatsområder, hvor et bæredygtigt initiativ giver størst effekt.

Life Cycle Assessment – bæredygtighed og grønne løsninger

LCA vil få konsekvenser for de materialer, som udleder mest CO2, f.eks. beton, stål og murværk, hvilket er årsagen til at træbyggeri ofte anses som en mere bæredygtig løsning. Træbyggeri har dog ulemper ift. mange andre byggetekniske områder, som er svære at løse uden de CO2-tunge materialer, f.eks. i brandmæssige, bærende og lydmæssige henseender.

Da brandmæssige og bærende henseender tilknytter sig personsikkerhed, vil det næppe være et område i byggeloven, som bliver lempet. Hos Bornholmsk Byggesagsbehandling har vi derfor fokus på at optimere CO2-tunge materialers processer og genanvende så meget materiale som muligt.

Du kan læse mere om vores løsninger med hensyn til brandsikkerhed her

Livscyklusanalyse i 5 faser

LCA tager udgangspunkt i, at ethvert bygge- og anlægsprojekt i løbet af den samlede levetid gennemlever fem faser:

 

  1. Produktion (fra råstof til byggevarer)
  2. Byggeprocessen (transport og udførelse på byggepladsen)
  3. Brugsfasen (driftsenergi, løbende udskiftning m.m.)
  4. Endt levetid (nedrivning og affaldshåndtering)
  5. Potentiale for genanvendelse

 

Hos Bornholmsk Byggesagsbehandling inddrager vi allerede LCA på et tidligt tidspunkt i projektforløbet for at opnå størst mulig effekt af livscyklusanalysen. Det er her, vi har mulighed for at påvirke projektets miljøeffekt, og derfor er det også her, vi kan opnå den største gevinst ift. bæredygtighed og klimaet.

 

Vores mål er at gøre byggeriprocessen så CO2-neutral som muligt, således at vi forhåbentlig kan bibeholde det Danmark, vi kender, mange år frem i tiden.

Bornholmsk Byggesagsbehandling sikrer grønt byggeri med LCA

Ønsker du at vide mere om LCA, og hvordan vi bruger livscyklusanalyse i vores arbejde, er du velkommen til at kontakte os på Tlf.: +45 61 72 10 56 eller mail bornholmsk@byggesagsbehandling-aps.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Send forespørgsel