I har styr på det praktiske - Vi har styr på papirarbejdet

I de seneste år er der sket en markant stigning i antallet af byggeprojekter landet over. Nogle vil bygge nyt eller bygge om som privatperson. Andre vil bygge erhverv, f.eks. butik, café, industri, landbrug, lager, undervisning eller daginstitution. Uanset hvad, har man selv ansvaret for at få styr på både det juridiske og det byggetekniske, inden man kan gå i gang med sit byggeprojekt.

Proces

Vores beregner gør det super nemt at komme i hurtigt i gang med dit projekt.

1. Beregn pris / Kontakt os

Brug vores pris estimat til at få en idé om hvad det koster, du kan også bruge den til at skabe et overblik hvad der er aktuelt for dit byggeprojekt. Lyder det interessant, kan du kontakte os via. hjemmesiden, på mail eller ved at ringe til os

2. Screening / Forventnings-afstemning

Når vi får en henvendelse, screener vi altid projektet for at afklare hvad der skal til for at nå i mål på bedste vis


I samme forbindelse forventningsafstemmes tid og økonomi samt øvrige relevante forhold

3. Indgåelse af skriftlig aftale

Såfremt det fortsat er interessant udarbejder vi et aftaleoplæg


Aftalen accepteres skriftligt, hvis det ønskes igangsættes

4. Udførelse af det aftalte

Når aftalen er accepteret, igangsættes ydelsen.


Faktura til betaling fremsendes jf. det aftalte som oftest er ved levering af ydelsen

Kontakt os

Har du spørgsmål eller har du brug for ekstra vejledning, kan du kontakte os her.

Pris Estimat

"*" indikerer påkrævede felter

1. Ansøgning om bygge- og ibrugtagningstilladelse
2. Tegningsmateriale til kommunen
3. Opgradering af tegningsmateriale til udførelse
4. Statiske beregninger
Note. vi tager pt. ikke flere sager i KK2
5. Brandrådgivning
6. Energiramme/u-værdier
7. Komfort (forudsætninger og funktionsbeskrivelser til lyd, lys og ventilation)
8. LCA

Bygningstype

Personophold
Opvarmet
ca. areal pr. etage
Antal etager (kælder, stue, 1. sal m.m.)
Slip fil her eller
Maks. filstørrelse: 256 MB.
    Pris: 0,00 kr.
    Navn*

    Send forespørgsel